Rekrutacja

profile na rok szkolny 2018/2019. ZAPRASZAMY

Politechniczny

Przedmioty rozszerzone:

j. angielski, matematyka, fizyka

-współpracę z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu (wykłady, warsztaty, zajęcia i laboratoria organizowane przez w/w uczelnie),

– wycieczki edukacyjne z warsztatami – Humanitarium we Wrocławiu,

– projekty naukowo-badawcze realizowane przez uczniów,

– przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów ścisłych przez nauczycieli LO, a także na uczelniach wyższych w ramach kursów np. „ Matematyka reaktywacja”, kursów on-line,

– udział w turniejach gier internetowych organizowanych przez LO lub we współpracy z PWSZ Nysa – kierunek informatyka;

– projekty interdyscyplinarne

Humanistyczny

Przedmioty rozszerzone:

j. angielski, j. polski, historia

– uczestnictwo w konkursach plastycznych, literackich (Konkurs Recytatorski, Ortograficzny, Literacki), Olimpiadzie Wiedzy Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o III RP, Konkursie wiedzy o unii Europejskiej i innych konkursach organizowanych przez instytucje lokalne, poza lokalne i Kuratorium Oświaty;

– wycieczki dydaktyczne i tematyczne na spektakle teatralne, lekcje muzealne (np. Muzeum Papieru), projekcje filmowe, wycieczki do Warszawy: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich,

– poznawanie kultury lokalnej- zabytki Lądka-Zdroju i okolic (wycieczki terenowe), uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta,

– organizacja wspólnie z biblioteką szkolną tzw. Kawiarenek Literackich, czyli spotkań propagujących czytelnictwo i ciekawe lektury,

– spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, sztuki, nauki, ze świadkami historii,

– redagowanie artykułów, informacji na stronę internetową, gazetkę szkolną i do lokalnej gazety,

Medyczny

Przedmioty rozszerzone:

j. angielski, biologia, chemia

współpracę ze Śnieżnickim Parkiem Krajobrazowym – wykłady, warsztaty, zajęcia dot. ochrony środowiska, ekologii, biologii ekosystemów,

– zajęcia dydaktyczna w Muzeum Przyrodniczym we Wrocławiu („Ekologia i ochrona środowiska”, „Świat zwierząt”, „Świat grzybów i roślin”),Muzeum Człowieka (wykłady ‘Anatomia ruchu”, „Kody genetyczne”, „ Mechanizmy ewolucji” + warsztaty „ Pomiary antropogeniczne”),

– współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Politechniką Wrocławską,

– udział w Międzyszkolnej „ Akademii Umiejętności” z zajęciami laboratoryjnymi,

– konsultacje z chemii i biologii,

– udział w Festiwalu Nauki

Językowo-turystyczno-sportowy

Przedmioty rozszerzone:

j. angielski, geografia, biologia

– wycieczki dydaktyczne do Jaskini Niedźwiedzia i do sztolni w Kletnie, Kopalni Złota w Złotym stoku, Turystycznej Kopalni Węgla w Nowej Rudzie, Muzeum Geologicznego, Muzeum Etnograficznego – do wyboru,

– udział w zajęciach oferowanych przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój

– w zakresie języków obcych profil przygotowuje do zdawania egz. maturalnego na poziomie rozszerzonym poprzez : lekcje kulturoznawcze, czytanie prasy w oryginale, wycieczki zagraniczne, projekcje filmów w językach obcych, przygotowanie do konkursów i olimpiad językowych,

– udział w warsztatach, wykładach, zajęciach organizowanych przez patronackie uczelnie wyższe

– w ramach rozwijania zainteresowań językowych na zajęciach pozalekcyjnych możliwa jest nauka języka rosyjskiego

– położenie nacisku na zajęcia sportowo-ruchowe: nauka i doskonalenie pływania, wyjazdy na narty i snowboard, wyjazdy na imprezy, mecze i turnieje sportowe (nauka kibicowania), spotkania i zajęcia z trenerami różnych dyscyplin sportowych, współpraca z klubami sportowymi i wspólne zajęcia,


Podanie


Regulamin Rekrutacji


Zarządzenie Kuratora Oświaty

Skip to content

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatnosci

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close