DEKLARACJE DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI STRONY WWW

Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady w Lądku – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://loladek.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Serwis  może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów w edytorach tekstu lub są skanami tych dokumentów.

Nie wszystkie pliki graficzne zawierają metadane.

Funkcjonalności WCAG 2.1 dla strony www https://loladek.pl/

  • pomocnicze przyciski ułatwień dostępu (elementy sterujące włączania / wyłączania)
  • ustawienia użytkownika (zmiana rozmiaru czcionki, kontrastu, skali szarości, podkreślanie łączy, podświetlanie tytułów i linków, kontrastowe kolory, czytelna czcionka)
  • dostosowywanie ułatwień dostępu (kolor tła), jasne tło, wysoki kontrast, tryb monochromatyczny

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej,  żądania zapewnienia dostępności oraz informacje o problemach z dostępnością strony internetowej prosimy składać na adres: e-mail: sekretariatlo@ladek.pl lub pod numerem tel.: 748 146 319 .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Szkoły przy ul. Polnej 2.

Do budynku są 2 wejścia.

– Wejście główne z chodnika przez podwójny stopień schodów zewnętrznych.

– Wejście boczne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

Sala gimnastyczna przy ul. Powstańców Wlkp. 19

Wejście od podwórka po nieutwardzonej nawierzchni po dwóch schodach, ograniczające swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Szkoły przy ul. Polnej 2.

Schody i korytarze wąskie, ograniczające dostęp do II i III kondygnacji budynku osobom niepełnosprawnym. Brak wind.

Sala gimnastyczna przy ul. Powstańców Wlkp. 19

W budynku sali gimnastycznej korytarz wąski. Bark wind.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Szkoły przy ul. Polnej 2.

Gabinet lekcyjny dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły.

Sala gimnastyczna przy ul. Powstańców Wlkp. 19

Brak dostosowań.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Szkoły przy ul. Polnej 2.

Miejsca parkingowe zlokalizowane obok budynku szkoły, bez żadnych ograniczeń korzystania przez osoby niepełnosprawne. Brak wydzielonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Sala gimnastyczna przy ul. Powstańców Wlkp. 19

Brak miejsc parkingowych. Możliwości korzystania z okolicznych parkingów.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Budynek Szkoły przy ul. Polnej 2.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. Informacji udzielają pracownicy szkoły, których pomieszczenia socjalne znajdują się na parterze budynku szkoły.

Sala gimnastyczna przy ul. Powstańców Wlkp. 19

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Budynek Szkoły przy ul. Polnej 2.

Brak takich możliwości.

Sala gimnastyczna przy ul. Powstańców Wlkp. 19

Brak takich możliwości.

Skip to content

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatnosci

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close